Life-events check

Een korte, bondige controle van een aantal financiële en juridische zaken. Op basis van een checklist controleren wij deze onderwerpen en geven hierop aanbevelingen. Aan de hand van deze aanbevelingen weet je waar je aan toe bent en kan je daar waar nodig en gewenst actie ondernemen.


Investering 149,= euro