Geld schenken aan je (klein)kind

Geld schenken aan je (klein)kind

Geld schenken aan je kind of een spaarrekening openen voor je kind is vrij eenvoudig. Maar boven een bepaald bedrag komt de Belastingdienst om de hoek kijken. Opa’s en oma’s die een spaarrekening openen voor hun kleinkind, moeten weer andere fiscale grenzen in de gaten houden. Hoe houd je de Belastingdienst op afstand als je geld wilt schenken aan je kind?

Belastingvrij schenken

Ouders mogen hun kinderen jaarlijks maximaal €5320 (in 2016 was dat €5304) onbelast schenken. Dit bedrag geldt voor beide ouders samen, ook wanneer zij gescheiden zijn. Zij mogen kinderen van 18 tot en met 39 jaar eenmalig maximaal €25.526 (2017) onbelast schenken. Is een kind zelf te oud, maar is zijn partner wel tussen de 18 en 40 jaar oud, dan geldt de vrijstelling ook.

Schenking voor een huis

Sinds 1 januari 2017 kun je €100.000 schenken aan je (klein)kind, zonder dat hij of zij schenkbelasting hoeft te betalen. Voorwaarde is wel dat het geld gebruikt wordt voor zijn of haar koophuis en ook hier geldt de eis dat je (klein)kind tussen de 18 en 40 jaar is. Lees wat de voordelen en valkuilen zijn en hoe je de schenking regelt.

De laatstgenoemde vrijstelling geldt niet alleen als het geld gebruikt wordt voor de aankoop van een huis, maar bijvoorbeeld ook voor een verbouwing, aflossing van de eigenwoningschuld, afkoop van erfpacht of aflossing van de restschuld. Het mag echter niet gaan om een tweede huis. Deze vrijstelling geldt trouwens niet alleen voor giften van ouders aan hun kinderen, maar ook voor giften aan anderen, zoals kleinkinderen.

Schenken voor een studie

De eenmalige belastingvrijstelling voor schenkingen aan kinderen van 18 tot en met 39 jaar is zelfs €53.176, als dat bedrag wordt gebruikt voor een studie die minstens €20.000 per jaar kost. Het gaat bij deze vrijstelling dus helaas niet om gewone studies. De schenking mag ook niet gebruikt worden om een studieschuld mee af te lossen en de vrijstelling geldt niet bij schenkingen aan kleinkinderen.

Als een schenking groter is dan de toegestane vrijstelling, dan wordt het meerdere belast voor maximaal 20%. De Belastingdienst biedt een handige rekenhulp, waarmee je kunt berekenen hoeveel schenkingsrecht er moet worden betaald.

Aangifte schenkbelasting

Van een schenking die onder de eenmalige vrijstelling valt, moet het kind (ondanks de vrijstelling) wel aangifte schenkbelasting doen. Dat moet gebeuren voor 1 maart van het jaar na de schenking.

Geld op papier schenken aan je kind

Met een schenking op papier kun je je (klein)kinderen later (veel) erfbelasting besparen of bijvoorbeeld anticiperen op een mogelijke opname in een zorginstelling. Bij een schenking op papier krijgen de kinderen namelijk niet meer dan een vordering waarover de ouders rente verschuldigd zijn. Het geschonken bedrag gaat pas echt naar de kinderen als de ouders overlijden of op een ander (in de akte genoemd) moment. Tot die tijd kunnen de ouders over het geld beschikken.

Rente

Over de schenking moeten de ouders jaarlijks minimaal 6% rente betalen. Dat bedrag moeten ze daadwerkelijk aan de kinderen overmaken. Met dat geld kunnen de laatsten doen wat ze willen. Let op: is bij het overlijden van de ouders niet alle rente voldaan, dan telt de fiscus de hele vordering alsnog bij de erfenis op. Als alleen de rente van het jaar van overlijden nog niet betaald is, speelt dit niet.

Notaris

Een schenking op papier moet altijd via de notaris geregeld worden, anders is later alsnog erfbelasting verschuldigd over de vordering en de jaarlijkse rentebetalingen. Tussenkomst van de notaris is mogelijk niet vereist als er is vastgelegd dat de schenking op papier ook opeisbaar is in andere situaties dan bij overlijden.

Herroepelijk schenken aan je kind

Een andere manier van schenken zónder definitief afstand te doen van het geld, is ‘herroepelijk schenken’. Hierbij leggen ouders nadrukkelijk vast dat zij de schenking ongedaan kunnen maken. Zij laten in de akte opnemen dat zij die op elk moment kunnen terugdraaien of alleen in specifieke situaties, bijvoorbeeld als hun kind niet voor een bepaalde datum afstudeert.

Voordelen

Met de herroepelijke schenking kun je erfbelasting besparen en soms rendementsheffing. Het grote voordeel van een herroepelijke schenking is uiteraard dat je er nog van af kunt. Er zijn legio situaties waarin het fijn is als je de schenking kunt terugdraaien. Bijvoorbeeld:

  • Als ineens dure zorg nodig is.
  • Als het kind zijn baan is kwijtgeraakt en in de bijstand terechtkomt. In dat geval moet hij eerst zijn eigen vermogen – en dus de schenking – ‘opeten’.
  • Als het kind zijn geld aan zaken besteedt waar je niet achter staat.

Notaris

Het is niet verplicht een herroepelijke schenking vast te leggen door de notaris, maar het is wel aan te raden. Het is niet eenvoudig zelf een goede akte op te stellen en met een zelf opgemaakte akte kunnen problemen ontstaan als je de schenking wilt herroepen.

Geld schenken aan je kleinkind

Grootouders mogen hun kleinkinderen jaarlijks maximaal €2129 (2017) belastingvrij schenken. Als de opgetelde schenkingen aan 1 kleinkind in 2017 boven de €2129 uitkomen, dan moet minstens 18% van het meerdere naar de fiscus.

Lees ook: €100.000 schenken zónder schenkbelasting.

Sparen voor je (klein)kind

Sparen op naam van je kind

Ouders die een spaarrekening openen op naam van hun minderjarige kind en daar geld op storten, moeten het opgebouwde vermogen in de aangifte inkomstenbelasting optellen bij hun eigen vermogen in box 3. Ook het geld dat gestort wordt door grootouders is belast in box 3 bij de ouders.

Spaarrekening voor je kind laten blokkeren

Ouders die willen voorkomen dat een kind de spaarrekening ongevraagd plundert, kunnen bij de bank een zogeheten BEM-clausule laten opnemen in het spaarcontract. Het geld staat dan vast tot het kind meerderjarig is. Alleen met toestemming van de rechter kan er eerder geld worden opgenomen. De rente kan wel vrij worden opgenomen. Een BEM-clausule is vooral gebruikelijk als minderjarigen een schadevergoeding of erfenis krijgen.

Een bijkomend voordeel van zo’n clausule is dat het spaargeld dan niet meetelt voor de vermogenstoetsen van toeslagen. Dat betekent dat je door het opnemen van een BEM-clausule soms recht krijgt op een huurtoeslag of zorgtoeslag die je zonder die clausule niet zou krijgen. Of op een kindgebonden budget.

Sparen op naam van je kleinkind

Als je spaart op een rekening die op naam staat van het kleinkind, geldt in principe ‘eens gegeven blijft gegeven’. Wie toch grip wil houden op het spaargeld, kan een schenkingsakte(laten) opstellen, door een notaris of zelf. Zorg in dat laatste geval wel dat alle clausules op de juiste wijze zijn geformuleerd, om trammelant achteraf te voorkomen. Zo kun je bijvoorbeeld voorkomen dat het geld door vervelende omstandigheden in verkeerde handen (zoals die van een ex-schoonzoon of -dochter) terechtkomt.

Sparen voor je (klein)kind op je eigen naam

Het is ook mogelijk om op je eigen naam te sparen voor je (klein)kind. Er zijn dan een paar zaken die je in gedachten moet houden:

  • Het kind heeft geen toegang tot de rekening.
  • Je moet ook dan het tegoed optellen bij je eigen vermogen in box 3. Komt dat op 1 januari 2017 uit boven de €25.000 voor alleenstaanden of €50.000 voor mensen met een fiscale partner, dan betaal je bij de aangifte 2017 (die je doet in 2018) over het meerdere vermogensrendementsheffing. Bij de aangifte over 2016, die je in 2017 indient, is dat €24.437 voor alleenstaanden en €48.874 voor fiscale partners.
  • Als je het geld eenmaal overmaakt aan het kind moet je opletten of het bedrag de vrijstellingsgrenzenniet overschrijdt. Anders betaal je schenkingsbelasting.
  • Je kunt in een testament of een schenkingsakte laten vastleggen voor wie een bepaald spaarbedrag bedoeld is. Zo voorkom je dat het na je dood bij iemand anders terechtkomt.

Een kinderspaarrekening is niet altijd de beste optie. Check welke rekening je het beste kunt openen.

Bron: https://www.consumentenbond.nl/spaarrekening/Geld-schenken-aan-kind

2017-09-11T10:30:13+00:00september 11th, 2017|