Er zijn twee dingen zeker in het leven, een geboorte en een overlijden. De nabestaanden hebben vaak genoeg aan het verdriet dat zij dragen en willen liever niet te lang stil hoeven te staan bij de financiële regels rondom de nalatenschap. Je kunt bij het in leven zijn al veel uit handen halen van de nabestaanden.

Erfenis en testament

In Nederland is het zo geregeld dat wanneer er geen testament is opgemaakt door de overledene de erfenis volgens de wettelijke verdeling zal worden uitgevoerd. Het burgerlijk wetboek heeft hiervoor wetten waaruit opgemaakt kan worden welk deel van de erfenis naar welke erfgenaam gaat. Beter is het om van te voren een testament te laten maken door een notaris in overleg met een financieel adviseur. Zo heb je zelf meer de regie over je nalatenschap.

Eigen huis en erfbelasting

Voor de erfbelasting over de eigen woning die je van je partner erft, zijn bijzondere regels gemaakt. In principe dient de erfbelasting binnen acht maanden na overlijden betaald worden, maar wanneer de woning verkocht dient te worden en kan je daardoor niet tijdig betalen is het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen.

Algemene Nabestaanden Wet (ANW)

In sommige gevallen heeft de achterblijvende partner of kind recht op een uitkering uit de ANW. Het recht op een uitkering uit deze wet wordt wel steeds meer aan banden gelegd en daarom is het goed om zelf een voorziening te treffen voor partner en/of kinderen