Kosten van een kind

Dit is niet het eerste waar je aan denkt als jullie een kindje verwachten, maar het is wel goed om hier bij stil te staan. Een kindje brengt veel kosten met zich mee. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kost een kind gemiddeld 17% van net netto besteedbaar inkomen binnen een gezin. Bij twee kinderen zou dat zelfs 26% zijn. De overheid betaalt een deel van de kosten mee middels de kinderbijslag en diverse toeslagen.

Studeren

Veel ouders sparen voor de studie van de kinderen, anderen moeten hiervoor een lening aangaan. We kennen in Nederland het sociaal leenstelsel. Dit leenstelsel is in de plaats van de basisbeurs gekomen en het houdt in dat een studie volledig zelf vergoed dient te worden, uit spaarmiddelen of middels de lening.

Schenken aan kinderen

Het is mogelijk om als ouder een schenking te doen aan kinderen. Tot een bepaald bedrag kan er zelfs belastingvrij geschonken worden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen er hogere bedragen fiscaal vrij geschonken worden, denk hier bij aan de verhoogde belastingvrije schenking aan een kind voor de eigen woning. Ook voor de studie van een kind kan er door de ouders een bedrag geschonken worden.