Of je nou zelfstandig ondernemer, DGA in een BV of werknemer in loondienst bent, bij arbeidsongeschiktheid zal er vrijwel altijd sprake zijn van terugval van inkomen. Vanuit de wet zijn er een aantal zaken geregeld en zelf kan je ook voorzieningen treffen om te voorkomen dat je naast je ziekte ook financiële problemen gaat ondervinden.

Zelfstandig ondernemer

Als ondernemer volgens de Wet IB 2001 (eenmanszaak, maatschap, vof) kan je geen beroep doen op de sociale verzekeringen. Je draagt hier tenslotte  ook geen premies voor af aan de belastingdienst. Wel is het mogelijk om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten via een private verzekeraar. De vorm en hoogte van deze verzekering hangt van diverse factoren af. Ook is het mogelijk om binnen 13 weken na uit dienst treden een vrijwillige verzekering af te sluiten bij het UWV. Je bent dan verzekerd voor het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid als zijnde dat je in loondienst blijft.

Directeur grootaandeelhouder

Ben je DGA binnen een BV dan geldt voor de BV de eerste twee jaar een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Volgens de wet ben je als DGA namelijk in dienst van de BV en gelden de regels zoals bij ieder andere werknemer. Probleem is alleen vaak dat de BV het loon niet kan door betalen zodra de DGA uitvalt. Daarom is het voor de DGA verstandig een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Werknemer in loondienst

Als je in loondienst werkzaam bent en ziek wordt heb je vanuit de wet recht op 2 jaar lang een loondoorbetaling van minimaal 70% Veel CAO’s en arbeidsovereenkomsten wijken af van deze 70%. Na twee jaar ziek zijn, zal er een keuring plaatsvinden door het UWV en op basis van de restverdiencapaciteit wordt bepaald voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Zodra berekend is hoeveel procent dat is, kan bepaald worden of je in aanmerking komt voor een WGA of IVA-uitkering. Ook als je in loondienst werkzaam bent, is het verstandig dit onderwerp te bespreken met een financieel adviseur. Zodra er een WGA of IVA – uitkering wordt toegekend, is er vaak sprake van een (grote) inkomensdaling. Niet alle werkgevers hebben hier voor een voorziening getroffen voor het personeel. Je kan hier zelf ook een verzekering voor afsluiten, om zo te voorkomen dat je wellicht je huis moet verkopen bij langdurige ziekte.