Partner aan het woord, Petra den Hollander

2019-09-11T13:59:28+02:00september 11th, 2019|

Vandaag aan het woord: onze advocaat-mediator Petra den Hollander "Binnen Life-events ben ik aangesloten als advocaat en mediator voor met name zaken rondom een scheiding, maar ook bij arbeidsconflicten. In plaats van dat ik direct de weg naar de rechtbank kies, focus ik mij de laatste tijd steeds meer op mediation en het in gezamenlijke [...]

Boetes niet naleven Arbowet fors omhoog

2019-03-12T14:48:10+01:00februari 19th, 2019|

Maatschappelijke impact Uit de Arbobalans 2018 blijkt dat slechts 55% van de werkgevers geen RI&E  (= risico-inventarisatie en -evaluatie) heeft. De staatssecretaris Tamara van Ark vindt dat niet acceptabel, zo schrijft zij in februari 2019 aan de Tweede Kamer. Zij wil dat werkgevers zich aan de nieuwe Arbowet gaan houden. Daarom gaat ze de boetes [...]

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie, wat gaat er veranderen?

2019-02-13T09:58:55+01:00februari 13th, 2019|

De maatschappij vindt de huidige partneralimentatieduur te lang en niet meer van deze tijd. De alimentatiegerechtigde moet een prikkel krijgen om de financiële verantwoordelijkheid voor het eigen  leven te dragen. Na een scheiding wil je zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan en je eigen leven vorm kunnen geven. Dat wordt belemmerd als [...]

Ik ben werknemer en ziek, waar heb ik recht op?

2018-06-04T16:00:03+02:00juni 13th, 2018|

Je bent in loondienst bij een bedrijf en je hebt je onlangs ziekgemeld. Weet jij waar je recht op hebt? Wat betreft de doorbetaling van jouw salaris? De verplichting tot loondoorbetaling is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (artikel 629 boek 7 BW). Hierin staat dat een werkgever gedurende 104 weken (2 jaar) een deel van [...]

Steeds meer ZZP-ers niet verzekerd tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid

2018-06-04T16:00:55+02:00juni 6th, 2018|

Er zijn steeds minder zzp'ers die zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid of geld opzij zetten voor hun pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de 895.000 zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) hadden in 2016 slechts 170.000 een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov), dat is zo'n 19 procent. Bij zmp'ers (zelfstandigen met personeel) ligt [...]

Wat is het verschil tussen een tijdelijk contract en een vast contract?

2018-06-04T16:04:09+02:00mei 30th, 2018|

Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Werknemers of werkgevers kunnen een tijdelijk contract meestal niet tussentijds opzeggen. Een vast contract loopt door totdat de werknemer of de werkgever het beëindigt. Een vast contract wordt ook wel contract voor onbepaalde tijd genoemd. Einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst [...]

Het concurrentiebeding en het relatiebeding in een notendop

2018-04-30T14:21:39+02:00mei 23rd, 2018|

Een concurrentiebeding (ook wel: non-concurrentiebeding) is de afspraak tussen een werkgever en een werknemer dat de werknemer na afloop van zijn dienstverband bepaalde werkzaamheden niet mag verrichten. Als een werknemer in dienst treedt, raakt hij bekend met de bedrijfsvoering van de werkgever. Voor die werkgever kan het van belang zijn dat de werknemer de kennis [...]

Welke verlofregelingen kennen we in Nederland?

2018-04-30T14:21:05+02:00mei 16th, 2018|

Werknemers hebben naast vakantie recht op verschillende soorten verlof. Bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zorgverlof. De Rijksoverheid versoepelt verlofregelingen om de combinatie van werk en zorg gemakkelijker maken. Zo hebben ouders recht op langer verlof rond de geboorte van hun kind. En kunnen werknemers eerder zorgverlof opnemen De wet arbeid en zorg kent een aantal verlofregelingen, namelijk: [...]

Ontslagrecht en transitievergoeding

2018-04-30T14:21:53+02:00mei 9th, 2018|

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Hij moet zich houden aan de regels uit het ontslagrecht. De afspraken hierover staan meestal in uw arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld over de opzegtermijn die voor u geldt. Ontslagroute Voordat u ontslag krijgt, controleert UWV of de kantonrechter of is voldaan aan de regels om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit [...]